Digipaneeli tunnistamaan tulevaisuuden teknologisen kehityksen mahdollisuuksia ja haasteita Suomelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2024 14.53
Tiedote
Henkilö VR-lasit päässä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut korkean tason yhteistyöryhmän, Digipaneelin tunnistamaan digitalisaation, datatalouden ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Digipaneeli antaa syötteitä Suomen digikehityksen suuntaamiseksi.

Digipaneelin tavoitteena on tunnistaa ja luoda uusia, vielä tunnistamattomia avauksia ja toimintamalleja. Nämä tukevat yhteiskunnan uudistumista, parantavat liiketoimintaedellytyksiä ja kasvun luomista. Digipaneelin tarkoituksena on löytää keinoja, joilla digitalisaatio ja uusien teknologioiden käyttöönotto voidaan toteuttaa turvallisesti ja riskit huomioiden.

Lisäksi paneeli edistää Suomen vaikuttavuutta EU:ssa ja kansainvälisesti nostamalla esiin Suomelle tärkeitä digitalisaation, datatalouden ja teknologiakehityksen aloitteita.

Digipaneelin puheenjohtajana toimii Liikenne- ja viestintäviraston teknologia- ja strategiajohtaja Kirsi Karlamaa. Paneeliin kutsutut jäsenet edustavat laaja-alaisesti yhteiskunnan eri näkökulmia. Paneelin toimintaan osallistuu myös virkakuntaa liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Digipaneeli on osa ministeriöiden välisen digitoimiston sidosryhmäyhteistyötä. Digitoimiston alla toimii Digipaneelin lisäksi myös julkisen sektorin toimijat kattava digitalisaation ja datatalouden strateginen yhteistyöryhmä sekä valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmä.

Mitä seuraavaksi?

Digipaneelin toimikausi on 1.8.2024–31.5.2026. Paneeli kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa ja viestii avoimesti toiminnastaan ja työnsä tuloksista. 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Eiro, [email protected], p. 0295 342 166
viestintäneuvos Aino Sipari, [email protected], p. 0295 342 011