EU:n neuvostossa sovittiin merenkulun hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2019 17.00
Tiedote
Risteilyaluksia Helsingissä. (Kuva: Popova Valeriya / Shutterstock)
Risteilyaluksia Helsingissä. (Kuva: Popova Valeriya / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat. Euroopan unionin neuvosto sopi jäsenmaiden yhteisestä kannasta siihen, miten merenkulun hiilidioksidipäästöjä tarkkaillaan ja raportoidaan. Hiilidioksidipäästöjä koskevaa asetusta on tarkoitus yhdenmukaistaa polttoaineen kulutusta koskevan maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tavoitteena oli muodostaa neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Suomen tavoite toteutui, kun jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaisten komitea sopi kannasta 25. lokakuuta Brysselissä.    - Yhtenäinen merenkulun päästöjen seuranta on avainasemassa, kun päästöjä pyritään vähentämään. Asetuksen avulla saadaan kerättyä tärkeää tietoa meriliikenteen päästöistä EU:ssa päätöksentekijöille, yrityksille ja kuluttajille, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.   EU:ssa on voimassa merenkulun hiilidioksidipäästöjä koskeva asetus eli MRV-asetus (monitoring, reporting and verification). Se velvoittaa kaikki Euroopan talousalueen satamissa käyvät suuret lasti- ja matkustaja-alukset keräämään tietoja CO2-päästöistään ja raportoimaan niistä.    Euroopan komissio ehdotti helmikuussa 2019 voimassa olevan asetuksen osittaista yhdenmukaistamista vuonna 2016 sovitun Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Asetusehdotuksen käsittely aloitettiin Euroopan unionin neuvostossa keväällä ja käsittely on jatkunut Suomen puheenjohtajuuskaudella.   EU:n voimassa oleva asetus on tiukempi kuin IMO:n maailmanlaajuinen järjestelmä, sillä EU:n asetus velvoittaa keräämään enemmän tietoja aluksen päästöistä, tiedot on verifioitava ulkopuolisilla todentajilla ja yksittäisten alusten päästötiedot julkaistaan komission vuosittaisessa raportissa.    Neuvoston kannan mukaan EU:n asetusta yhdenmukaistetaan IMO:n järjestelmän mukaiseksi muun muassa tarkkailtavien tietojen ja käsitteiden määrittelyn osalta. Alusten päästötiedot ja lastitiedot kerätään jatkossakin. Tiedot verifioidaan ja julkaistaan nykyiseen tapaan.    Asetuksen piiriin kuuluu noin 11 000 alusta. Meriliikenteen osuus EU:n liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöistä on yli 13 prosenttia. 

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi Euroopan parlamentti käsittelee asetusehdotusta. Kun parlamentti saa oman kantansa valmiiksi, neuvotteluja jatketaan parlamentin, neuvoston ja komission kesken niin sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa. Kun nämä kolme osapuolta pääsevät yhteisymmärrykseen asetuksen sisällöstä, se hyväksytään.

Lisätietoja

Ministeri Marinin erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 050 911 3099, [email protected]
Yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, [email protected]
Erityisasiantuntija Sirkku Jaakkola, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 470 8030, [email protected]
Erityisasiantuntija Elina Vaara, ympäristöministeriö, p. +358 50 572 3942, [email protected]