Berner: Ministeriö ei ole estänyt Finavian hallitusta nostamasta kanteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2016 14.53
Uutinen

Ministeriö ole estänyt kanteiden nostamista Finavian entistä toimitusjohtajaa tai entisen hallituksen jäseniä vastaan. STT:n haltuunsa saama ministeriöstä Finavian hallituksen puheenjohtajalle lähetetty sähköpostiviesti on lähetetty tilanteessa, jossa johdannaisasian hoitoon liittyvät selvitykset ovat olleet edelleen kesken, sanoo ministeri Berner.

Tässä yhteydessä hallituksen puheenjohtajan toistuvasti tiedustellessa asiaa ministeriö on informoinut suunnitellusta ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja ettei sen vuoksi ja selvitysten ollessa kesken tule edetä johdannaiskanneasiassa.

Omistaja halusi selvittää syitä yhtiön hallituksen tekemiin ristiriitaisiin päätöksiin ja hallituksen jäsenten jättämään eriävään mielipiteeseen koskien kanteiden nostamista. Eriävän kannan mukaan yhtiön hallituksen huolellinen harkinta edellytti lisäselvityksien tekemistä.

Kokonaiskuvan saamiseksi kyseisen sähköpostiviestin asiayhteydestä julkaisemme otteen ministeriössä laaditusta asiakirjasta, joka kuvaa ajallisesti ministeriön toimia ja tapahtumien kulkua johdannaisasian selvittelyssä. Kyseinen asiakirja on toimitettu myös VTV:lle joulukuussa 2015.

VTV:n laillisuustarkastuskertomuksessa ei myöskään väitetä ministeriön toimintaa lainvastaiseksi, eikä VTV löytänyt mitään näyttöä sille, että ministeriö olisi ottanut kantaa kanteiden nostamisen puolesta tai vastaan.