Avoin kuulemistilaisuus datan vapaasta liikkuvuudesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2017 11.06
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää avoimen kuulemistilaisuuden 26.9.2017 datan vapaata liikkuvuutta koskevasta komission asetusehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on poistaa datan vapaan liikkuvuuden esteet EU:n alueella, jotta datan hyödyntämistä voidaan tehostaa ja sisämarkkinoiden toimintaa parantaa.

Komissio antoi 13. syyskuuta 2017 asetusehdotuksen datan vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa. Ehdotus liittyy EU:n tavoitteeseen rakentaa datavetoista taloutta. Ehdotus ei koske yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja.

Avoin tieto ja jatkuvasti kehittyvät suurten tietomassojen hyödyntämismenetelmät tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Tiedon saatavuus on yhteiskunnan palvelukehityksen ja innovaatiotoiminnan sekä läpinäkyvyyden kannalta tärkeä tekijä.

Datan vapaan liikkuvuuden esteitä syntyy esimerkiksi lainsäädännössä asetetuista rajoituksista datan säilytys- tai jatkohyödyntämispalveluiden tarjoamiselle ja sijoittautumiselle. Esteitä syntyy myös yksityisellä sektorilla oikeudellisten, teknisten tai sopimuksellisten seikkojen takia.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää avoimen kuulemistilaisuuden datan vapaata liikkuvuutta koskevasta komission asetusehdotuksesta 26.9.2017 kello 12.00-13.00. Tilaisuus pidetään ministeriön tiloissa (Eteläesplanadi 16). Tilaisuutta voi seurata myös suoran verkkolähetyksen kautta. Tilaisuuteen voi ilmoittautua alla olevasta linkistä.