Automatisaatiosta ja robotisaatiosta valmistellaan periaatepäätöstä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2016 12.39
Uutinen
Drone (Kuva: Shutterstock)
Drone (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta robotisaatiota ja automatisaatiota koskevaksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi.

Robotiikan lisääntyminen eli robotisaatio ja automaation lisääntyminen eli automatisaatio tulevat koskettamaan kaikkia hallinnonaloja. Periaatepäätöksen linjauksilla pyritään lisäämään robotiikkaan ja automaatioon liittyviä innovaatioita ja liiketoimintaa Suomessa.

Lausuntojen määräaika on 4. huhtikuuta. Periaatepäätös liittyy hallituksen kärkihankkeeseen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöstä.

Lyhyen aikavälin visiona on lisätä robotiikan ja automaation käyttöä huomattavasti kaikilla toimialoilla - etenkin teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Vuoteen 2025 mennessä visiona on se, että moniin suuriin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten terveydenhuollon ja julkisen liikenteen järjestämiseen on löydetty nykyistä älykkäämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on lisäksi tavoitteena lisätä robotiikkaan ja automaatioon liittyviä suomalaisia innovaatioita ja synnyttää merkittävää liiketoimintaa

Visioiden saavuttamisen kannalta ehdotetaan kolmea keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin Suomessa tuotetaan ja kehitetään robotiikkaan ja automaatioon liittyviä älykkäitä tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. Toiseksi, robotiikkaa ja automaatiota hyödynnetään teollisuuden lisäksi laajasti muuallakin yhteiskunnassa. Kolmanneksi, Suomessa valtiksi kohoavat robotiikkaan ja automaatioon liittyvä tietoturva ja tietosuoja, käyttäjäkeskeisyys ja palvelumuotoilu.