ARKKI-hankkeella tehoa satelliittipaikannukseen ja navigointiin arktisilla alueilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2017 12.40
Uutinen
Auto maantiellä, talvikelit, metsämaisema (Kuva:Rodeo)
Auto maantiellä, talvikelit, metsämaisema (Kuva:Rodeo)

Arktinen alue tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta vaatii toimijoilta ja tekniikalta alueen olosuhteiden huomioon ottamista. LVM:n ja Paikkatietokeskuksen ARKKI-hanke kartoittaa satelliittinavigoinnin haasteita arktisilla alueilla ja etsii niihin ratkaisuja. Hanke alkoi lokakuussa 2017 ja se kattaa napapiirin sisäisen alueen lisäksi myös Pohjanlahden alueen.

Satelliittinavigointi on yhä useammin eri kuljetusmuotojen tukipilari ja siihen perustuva älyliikenne lisääntyy kaikissa liikennemuodoissa. Suomen ja monen muun arktisen alueen maan haasteena kuitenkin on alueen satelliittinavigointijärjestelmien epätasainen kattavuus, joka hidastaa erityisesti autonomisen liikenteen tehokasta käyttöön ottoa. Siksi on tärkeää, että arktisille alueille saadaan käyttöön yhtä tehokasta ja luotettavaa navigointiteknologiaa kuin alemmille leveysasteille.

Liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi turvallisempi paikannus ja luotettavammat paikkatiedot tarjoavat pohjan myös elämänlaadun ja turvallisuuden parantamiselle sekä uudenlaiselle ympäristönsuojelulle.

Suomi aikoo Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden aikana (2017 - 2019) keskittyä voimakkaasti arktisen alueen viestintävalmiuksien parantamiseen ja meriliikenteen tukipalveluihin, joilla on läheiset yhteydet navigointiin ja paikkatietoon.

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutetaan käyttäjäkysely, jolla kartoitetaan eri toimialojen ja kuljetusmuotojen edustajien näkemyksiä satelliittipaikannuksen, navigoinnin ja muun paikkatiedon käytön haasteista arktisilla alueilla. Lisäksi hankkeessa käydään läpi erilaisten teknisten menetelmien ja järjestelmien soveltuvuutta kyselyssä ilmanneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Suomelle tärkeä tavoite on esimerkiksi selvittää piensatelliittien tarjoamia mahdollisuuksia paikannuksen ja navigoinnin parantamiseksi. Hankkeen päätöksenä järjestetään kansainvälinen seminaari mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Hankkeen kansainväliseen verkostoon kuuluvat muun muassa EU:n komissio, Euroopan satelliittipaikannusvirasto GSA ja Euroopan avaruusjärjestö ESA. Yhteistyökumppaneina on kotimaisia ja arktisen alueen maiden navigointia ja satelliittinavigointia soveltavien alojen, kuten kuljetusala ja maanmittaus, edustajia sekä viranomaisia ja yliopistoja.

Hanke on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi.