Antennitelevision verkko- ja ohjelmistotoimilupamuutokset lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2016 16.15 | Julkaistu suomeksi 12.7.2016 klo 16.24
Uutinen
Pasilan torni (Kuva: LVM / Aaltonen)
Pasilan torni (Kuva: LVM / Aaltonen)

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut valtioneuvostolle palautuneiden verkkotoimilupien hakukierroksen valmistelun lähettämällä hakuilmoitusluonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntojen määräaika on 12.8.2016.

Norjalainen Norkring AS on liikenne- ja viestintäministeriölle tekemällään ilmoituksella luopunut sille marraskuussa 2015 myönnetyistä verkkotoimiluvista UHF-alueen kanavanipuissa B, C ja D. Norkringin luovuttua verkkotoimiluvistaan, verkkotoimilupa on seuraavalle toimilupakaudelle voimassa vain Digitalla (A, E ja F), DNA:lla (VHF A, VHF B ja VHF C) sekä Anvialla (Pohjanmaan alueellinen nippu).

Jotta televisiolähetysten jatkuvuus voidaan turvata, esittää liikenne- ja viestintäministeriö lisäksi nyt voimassa olevien verkko- ja ohjelmistotoimilupien voimassaolon jatkamista 14.5.2017 asti. Vastaavasti esitetään, että Digitalle, DNA:lle ja Anvialle marraskuussa 2015 myönnetyt verkkotoimiluvat tulisivat voimaan 15.5.2017.