Ändringarna av nät- och programkoncessioner för antenntelevision på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2016 16.15 | Publicerad på svenska 12.7.2016 kl. 16.24
Nyhet

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av den ansökningsomgång som gäller nätkoncessioner som återgått till statsrådet genom att sända ett utkast av ansökningsannonsen på remiss. Yttrandena har begärts senast den 12 augusti 2016.

Norska Norkring AS har genom ett meddelande till kommunikationsministeriet avstått från de nätkoncessioner för UHF-området i kanalknippena B, C och D som beviljades företaget i november 2015. Till följd av att Norkring avstår från sina nätkoncessioner är det endast Digita (A, E och F), DNA (VHF A, VHF B och VHF C) samt Anvia (ett regionalt kanalknippe i Österbotten) som har koncessioner för nästa koncessionsperiod.

För att man ska kunna garantera kontinuiteten för televisionssändningar föreslår kommunikationsministeriet att giltighetstiden för de nu gällande nät- och programkoncessionerna förlängs till den 14 maj 2017. Dessutom föreslås det att de nätkoncessioner som beviljats Digita, DNA och Anvia i november 2015 ska träda i kraft den 15 maj 2017.