Amnesty Internationalin pyytämät lentotiedot julkaistaan ihmisoikeussyistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2011 10.39 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Ulkoasiainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Ulkoministeriö on saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä pyytämänsä lausunnon, jonka perusteella voidaan julkistaa Amnesty Internationalin yksilöimät lentotiedot vuosilta 2001-2006.

Ministeriöt katsovat, että lentotietojen julkistamiseen on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen ja sitä kautta kansallisen perusoikeusjärjestelmämme näkökulmasta painavia syitä, jotka tekevät lentotietojen julkistamisen perustelluksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemän kokonaisarvioinnin perusteella tietopyynnössä yksilöidyt tiedot voidaan tässä yksittäistapauksessa määritellä asiakirjajulkisuuslaissa tarkoitetuiksi viranomaisen julkisiksi tiedoiksi, vaikka tietoja sinänsä voidaan pitää perustellusti liikesalaisuuksina

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan tietojen julkistaminen on tässä yksittäisessä tapauksessa myös Finavia Oyj:n edun mukaista, koska liiketoiminnan suojaamisperuste ei koske nyt julkisuudessa esitettyjä väitteitä.

Kansainvälisen oikeuden mukaan siviili-ilmailussa sovelletaan vapaata ilmatilan käyttöä ja valvotaan vain lentoturvallisuutta ja lentämistä. Lentoyhtiöiltä ei siten edellytetä ennakkotietoja yksittäisten lentojen tarkoituksesta tai tavoitteista. Tästä syystä vastuuviranomaisilla ei ole toimivaltaa valvoa ennakoivasti yksityistä lentoliikennettä Amnesty Internationalin tarkoittamalla tavalla.

Ulkoministeriön rooli asiassa perustuu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja humanitaarisen oikeuden asiantuntemukseen, eikä sillä ole toimivaltaa siviili-ilmailuun liittyvissä asioissa.

Ulkoministeriön käytössä olleet Finavia Oyj:n luovuttamat tiedot ovat saatavissa ulkoministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla http://formin.finland.fi sekä www.lvm.fi

Lisätietoja: oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoministeriö, puh. 09 1605 5700, 040 835 9218, liikenneneuvos Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 09 1602 8475, 040 595 6068