Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa laajennetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2015 14.09
Uutinen

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien kirjallisen ammattipätevyyskokeen voi ensi vuoden alusta lähtien suorittaa myös suullisesti. Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaa kokeen suorittamista silloin, kun opiskelijan kielitaito on puutteellinen, mutta myös sellaisissa tapauksissa, joissa suomen- tai ruotsinkielisellä opiskelijalla on ongelmia luetun ymmärtämisessä.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 26. marraskuuta 2015. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Samaan aikaan annettiin myös muita asetuksia, jotka liittyvät ajokorttien ja eräiden kuljettajalta vaadittavien lupien siirtymiseen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille.