Fler sätt att avlägga yrkeskompetensprovet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2015 14.09 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Ett skriftligt yrkeskompetensprov för lastbils- och bussförare kan från och med ingången av nästa år även avläggas muntligen.

Möjligheten att ordna ett muntligt prov gör det lättare att avlägga provet i sådana fall där studerandens språkkunskaper är bristfälliga, men också i fall där en finsk- eller svenskspråkig studerande har problem med läsförståelse.

Statsrådet utfärdade den 26 november en förordning i ärendet. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016. Samtidigt utfärdades även andra förordningar som gäller överföring av körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som krävs av förare från polisen till Trafiksäkerhetsverket Trafi.