Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa laajennetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2015 13.43
Tiedote

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien kirjallisen ammattipätevyyskokeen voi ensi vuoden alusta lähtien suorittaa myös suullisesti.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 26. marraskuuta 2015. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Samaan aikaan annettiin myös muita asetuksia, jotka liittyvät ajokorttien ja eräiden kuljettajalta vaadittavien lupien siirtymiseen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille.

Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa ja kieltä koskevista vaatimuksista luovutaan, jotta kokeen voisi tarvittaessa järjestää ja suorittaa joustavammin.

Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaa kokeen suorittamista silloin, kun opiskelijan kielitaito on puutteellinen, mutta myös sellaisissa tapauksissa, joissa suomen- tai ruotsinkielisellä opiskelijalla on ongelmia luetun ymmärtämisessä.

Suullisessa kokeessa oppilas voisi käyttää apuna tulkkia, jolle asetetaan laatuvaatimukset luotettavuuden takaamiseksi. Laatuvaatimuksen täyttää esimerkiksi tuomioistuintulkin pätevyyden hankkinut tulkki. Opiskelija vastaa itse kustannuksista, jotka tulkin käyttö kokeessa aiheuttaa.

Lisätietoja
hallitusneuvos Eija Maunu, 0295 34 2571