Fler sätt att avlägga yrkeskompetensprovet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2015 13.43 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Ett skriftligt yrkeskompetensprov för lastbils- och bussförare kan från och med ingången av nästa år även avläggas muntligen.

Statsrådet utfärdade den 26 november en förordning i ärendet. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016. Samtidigt utfärdades även andra förordningar som gäller överföring av körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som krävs av förare från polisen till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Man frångår kraven på hur yrkeskompetensprovet ska avläggas samt språkkraven för att provet vid behov ska kunna ordnas och utföras på ett mer flexibelt sätt.

Möjligheten att ordna ett muntligt prov gör det lättare att avlägga provet i sådana fall där studerandens språkkunskaper är bristfälliga, men också i fall där en finsk- eller svenskspråkig studerande har problem med läsförståelse.

Avsikten är att studeranden vid ett muntligt prov ska kunna anlita tolk, som omfattas av kvalitetskrav för att säkerställa tillförlitlighet. Kvalitetskraven uppfylls bl.a. av tolkar som skaffat kompetens som domstolstolk. Studeranden svarar själv för kostnaderna för att anlita tolk.

Ytterligare information
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571