Alusturvallisuuteen liittyvät uudistukset valmistuvat

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2019 14.15 | Julkaistu suomeksi 16.5.2019 klo 14.20
Tiedote
Ro-ro-matkustaja-aluksella tarkoitetaan laivaa, jolla kuljetetaan yli 12 matkustajaa ja johon voi ajaa sisään ajoneuvolla. (Kuva: Shutterstock)
Ro-ro-matkustaja-aluksella tarkoitetaan laivaa, jolla kuljetetaan yli 12 matkustajaa ja johon voi ajaa sisään ajoneuvolla. (Kuva: Shutterstock)

Matkustaja-alusturvallisuuteen liittyvä lakiuudistus valmistuu, kun kokonaisuuteen liittyviä asetuksia täsmennetään ja selkeytetään.

Muutoksia tehdään ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annettuun asetukseen. Asetuksen päivittämisessä on kyse lakiteknistä korjauksista. 

Lisäksi kumotaan säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annettu asetus. Tämän asetuksen sisältö on siirretty jo uudistuksen aiemmassa vaiheessa lakiin. Ro-ro-matkustaja-aluksella tarkoitetaan laivaa, jolla kuljetetaan yli 12 matkustajaa ja johon voi ajaa sisään ajoneuvolla. Esimerkiksi autolautat ovat tällaisia aluksia.  

EU:n matkustaja-alusturvallisuuspakettiin kuuluu kolme direktiiviä, jotka on saatettu voimaan kolmella eri lailla: laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, laki alusturvallisuuden valvonnasta sekä laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista.

Matkustaja-alusturvallisuuspaketin tavoitteita ovat sääntelyn nykyaikaistaminen, yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen, hallinnollisen taakan vähentäminen.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen ensimmäinen vaihe on valmistunut ja alusturvallisuuteen liittyvät lait ovat vahvistettu 8.2.2019. Alusturvallisuuteen liittyvät laki- ja nyt tehdyt asetusmuutokset tulevat voimaan 21.12.2019.

Nyt tehdyillä muutoksilla viimeistellään EU:n matkustaja-alusturvallisuutta koskevien direktiivien toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä.

Direktiivien tavoitteena on nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää sääntelyä, vähentää hallinnollista taakkaa sekä varmistaa sääntelyn oikeasuhtaisuus.

Lisätietoja:

Katja Viertävä, hallitusneuvos, p. 040 771 8522