Fartygssäkerheten uppdateras – reformen snart klar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2019 14.15 | Publicerad på svenska 16.5.2019 kl. 14.20
Pressmeddelande
Med ro-ro-passagerarfartyg avses ett fartyg som medför fler än tolv passagerare och på vilket det är möjligt för fordon att rulla på och av. (Foto: Shutterstock)
Med ro-ro-passagerarfartyg avses ett fartyg som medför fler än tolv passagerare och på vilket det är möjligt för fordon att rulla på och av. (Foto: Shutterstock)

Lagreformen om säkerheten på passagerarfartyg blir klar när vissa förordningar som ingår i helheten preciseras och förenklas.

Ändringarna gäller bland annat förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland. Uppdateringen av förordningen innebär främst lagtekniska ändringar.

Dessutom upphävs förordningen om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik. Innehållet i förordningen har redan i ett tidigare skede av reformen överförts till lagen. Med ro-ro-passagerarfartyg avses ett fartyg som medför fler än tolv passagerare och på vilket det är möjligt för fordon att rulla på och av. Till exempel bilfärjor är ro-ro-fartyg.

EU:s paket om säkerheten på passagerarfartyg omfattar tre direktiv som har genomförts genom tre olika lagar: lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och lagen om passagerarfartygs personlistor.

Syftet med paketet om säkerheten på passagerarfartyg är att modernisera, förenkla och förtydliga lagstiftningen och att minska den administrativa bördan.

Vad händer härnäst?

Den första projektfasen är nu klar och de lagar som hänför sig till fartygssäkerheten stadfästes den 8 februari 2019. De lag- och förordningsförändringar som gäller fartygssäkerheten träder i kraft den 21 december 2019.

Genom de nu gjorda ändringarna fullbordas genomförandet av EU-direktiven om säkerheten på passagerarfartyg i den nationella lagstiftningen.

Målsättningen med direktiven är att modernisera, förenkla och förtydliga lagstiftningen, minska den administrativa bördan och säkerställa att lagstiftningen är proportionerlig.

Ytterligare information:

Katja Viertävä, regeringsråd[LK1] , tfn 040 771 8522