Alusturvallisuuslain muutokset helpottavat Teno-veneiden turvallisuusmääräyksiä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2014 13.50
Tiedote

Hallitus esittää alusturvallisuuslakiin teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat mm. alusten turvallisuuskirjojen antamiseen ja lohensoudussa käytettävien Teno-veneiden sääntelyyn. Muutokset tuovat helpotusta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen alusturvallisuuden valvontalain, laivaväkilain ja alusturvallisuuslain muuttamisesta 21. elokuuta.

Lakiesityksellä pannaan täytäntöön muutoksia, joita EU:n satamavaltiotarkastuksia koskeva direktiivi edellyttää. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toteuttamien satamavaltiotarkastusten ala ja laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa havaittujen puutteiden tiedottamisvelvoitteet laajenisivat. Jatkossa aluksen turvallisuuskirjoja voisivat antaa Trafin lisäksi myös ne luokituslaitokset, joiden kanssa Trafilla on erillinen sopimus.

Lohensoudussa käytettävät ns. Teno-veneet poistettaisiin alusturvallisuuslakiin sisältyvän vuokravenesääntelyn piiristä. Niihin sovellettaisiin jatkossa vesiliikennelakia. Tämä helpottaa Teno-veneiden turvallisuusmääräyksiä. Muutos on tarpeellinen, sillä alusturvallisuuslain Teno-veneisiin sovellettavat vuokraveneitä koskevat turvallisuusmääräykset olisivat kohtuuttomat. Jatkossa Teno-veneen kuljettajalta ei enää edellytettäisi erillisiä pätevyysvaatimuksia.

Muutoksilla ei katsota olevan vaikutuksia Teno-veneiden turvallisuuteen. Katsastuksessa näiltä veneiltä vaaditaan nykyisinkin vain vesiliikennelain ja -asetuksen mukaiset varusteet. Samoja varusteita näiltä veneiltä tullaan edellyttämään myös tulevaisuudessa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään marraskuussa 2014.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anna Sotaniemi, p. 0295 34 2491