Alkolukon käytön laajentaminen hallituksen iltakoulussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2010 18.52
Uutinen

Hallitus käsitteli iltakoulussaan 20. lokakuuta alkolukon käytön laajentamista ja rattijuopumuksen promillerajaa.

Hallitus linjasi, että liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä alkolukko määrättäisiin ajo-oikeuden ehdoksi kaikille rattijuopumukseen syyllistyneille heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta. Hallitus linjasi myös, että rattijuopumuksen promilleraja säilyy toistaiseksi ennallaan ja korosti kiinnijäämisriskin merkitystä näiden rikosten ehkäisemisessä.

Hallitus esittää, että alkolukon käyttöönoton laajentamista selvitetään erillisessä työryhmässä. Työryhmä tekee myös luonnokset säädösehdotuksiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.