Utvidgad användning av alkolås i regeringens aftonskola

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2010 18.52 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Regeringen behandlade i sin aftonskola den 20 oktober 2010 en utvidgning av användningen av alkolås samt promillegränsen för rattfylleri.

I syfte att förbättra trafiksäkerheten anser regeringen att alkolås ska föreskrivas som ett villkor för körrätt för alla som har gjort sig skyldiga till rattfylleri genast från den första gången de gripits för rattfylleri. Regeringen stakade också ut att promillegränsen för rattfylleri förblir oförändrad och betonade vikten av risken att åka fast när det gäller att förebygga rattfylleribrott.

Regeringen föreslår att införandet av alkolås ska utredas i en särskild arbetsgrupp. Enligt förslaget ska arbetsgruppen också utarbeta utkast till författningsförslag före utgången av 2011.