Alkolukko pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2010 15.07
Uutinen

Hallitus esitti alkolukon käyttöä ja hyväksyntää koskevien lakien vahvistamista torstaina 9. joulukuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 10. joulukuuta 2010. Molemmat lait tulevat voimaan 1. elokuuta 2011.

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tulee pakolliseksi. Tilausajoina hoidettavat kuljetukset ajetaan takseilla ja linja-autoilla.

Alkolukon käytön laiminlyönnistä seuraa sakkorangaistus, joka määrätään päiväsakkoina. Alkolukon käytön valvonta tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa.