Alkolås blir obligatoriskt vid skol- och dagvårdskörningar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 15.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Regeringen föreslog torsdagen den 9 december 2010 att de lagar som gäller användning och godkännande av alkolås ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen den 10 december 2010. Bägge lagarna träder i kraft den 1 augusti 2011.

Det blir obligatoriskt att använda alkolås vid skol- och dagvårdskörningar som ordnas som beställningstrafik. De körningar som ordnas som beställningstrafik körs med taxibilar och bussar.

Den som underlåter att använda alkolås ska dömas till dagsböter. Övervakningen av att alkolåset används kommer att skötas som en del av den normala trafikövervakningen.