Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia uudistetaan – lausuntokierros alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2021 14.29 | Julkaistu suomeksi 5.10.2021 klo 17.50
Tiedote
Sähköauton lataus parkkihallissa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Sähköauton lataus parkkihallissa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Hallituksen esitysluonnos laiksi vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista on lähetetty lausuntokierrokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 10.10.2021 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan täyssähköautojen ja kaasukuorma-autojen sekä muuntotuen jatkamista vuodesta 2022 alkaen. Uusia tukia olisivat sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatuki ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki. Tuet nopeuttaisivat siirtymää vähäpäästöisiin sähkö- ja kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto päätti toukokuussa 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Uusi tukiohjelma olisi määräaikainen ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Tukikausi olisi 2022-2025.

Tukea sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintaan

Lakiluonnos sisältää neljä tukea:

1) Uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille

Tukea voitaisiin myöntää sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaan porrastetusti kokoon perustuen 2 000 euroa, 4 000 euroa tai 6 000 euroa. Kaasukäyttöisen pakettiauton tuki olisi 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

2) Uusi hankintatuki sähkökäyttöisille kuorma-autoille ja nykyisen kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen jatkaminen ja korottaminen

Tukea voitaisiin myöntää sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan ajoneuvon kokoon perustuen 8 000-50 000 euroa ja paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 7 500 euroa sekä nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 15 000 euroa. Tukea voisivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

3) Nykyisen täyssähköautojen hankintatuen jatkaminen

Tukea voitaisiin myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton hankintaan 2 000 euroa. Tukea voisivat hakea yksityiset henkilöt.

4) Nykyisten konversiotukien jatkaminen bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi

Tukea voitaisiin myöntää 200 euroa, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1000 euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi.

Hankintatuilla nopeutetaan teknologista siirtymää

Autojen energiatehokkuudella ja käyttövoimilla on keskeinen rooli liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Tavoitteena on vauhdittaa teknologista siirtymää, jotta nolla- ja vähäpäästöisten autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tukia tarvitaan siihen saakka, kunnes sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintahinnat laskevat samalle tasolle polttomoottoriajoneuvojen kanssa.

Niin henkilöautoista, pakettiautoista kuin kuorma-autoistakin valtaosa kulkee vielä dieselillä tai bensiinillä. Esimerkiksi sähköautojen ja ladattavien hybridien yhteenlaskettu osuus oli 1,6 prosenttia kaikista henkilöautoista vuonna 2020. Täyssähköautojen myynti on kuitenkin tänä vuonna vilkastunut nopeasti ja uusia malleja tulee markkinoille kiihtyvällä vauhdilla. Myös muissa ajoneuvoluokissa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen valikoima kehittyy nopeasti. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia.

Sidosryhmätilaisuus 7.10.2021: Miten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia uudistetaan?

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää sidosryhmätilaisuuden uudistuksesta 7.10.2021 klo 9.00-10.30. Tilaisuudessa esitellään lakiluonnosta ja kuullaan sidosryhmien näkemyksiä. Sidosryhmien ja median edustajat voivat ilmoittautua 6.10. klo 10 mennessä osoitteeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/A5236B26A38BFC87.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 10.10.2021. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 ja olla voimassa 31.12.2026 asti. Tukikausi olisi 2022-2025. Tuen myöntämisestä vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Hallitus esittää vuoden 2022 budjetissa 6 miljoonaa euroa hankinta- ja konversiotukiin.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maria Hyvönen, p. 0295 342 090, maria.hyvonen(at)gov.fi

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)gov.fi