Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus on valmis

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2012 12.34
Tiedote

Vuonna 2011 aloitettu ajokorttilain uudistus valmistuu tammikuussa kun suomalaisten ajokorttien luokitukset, vähimmäisikävaatimukset ja voimassaoloajat muuttuvat. Myös auton ajokorttia varten annettava B-luokan kuljettajaopetus muuttuu kolmivaiheiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti ajokorttilain muutoslain 28. joulukuuta 2012.

Hallitus myös hyväksyi ajokorttiasetuksen täsmennykset. Ajokorttiasetus sisältää tarkemmat säännökset ajokorttiluvan hakemisesta, ajokortin luovuttamisesta ja palauttamisesta, kuljettajantutkinnosta sekä kuljettajaopetuksen määristä ja sisällöistä.

Ajokorttilain ja ajokorttiasetuksen muutoksineen on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan voimaan 19. tammikuuta 2013. Säännösten muutoksilla täsmennetään muun muassa siirtymäkauden järjestelyjä ja muutosten yksityiskohtia.

Kuljettajaopetus, joka on aloitettu ennen 19.1.2013, viedään läpi opetuksen aloitusajankohdan säännösten mukaisesti.

Kuljettajatutkintoon pääsyä ja suorittamista koskevat kyseisellä hetkellä voimassa olevat säännökset. Esimerkiksi ajokortin vähimmäisiän nousu C-luokassa nostaa tutkintoon pääsyn ikävaatimuksen 19.1.2013 lukien 21 vuoteen. Ja jos B-luokan kuljettajantutkinto suoritetaan ennen 19.1.2013, lyhytaikaisen ajokortin haltijalta vaaditaan vain nykyistä toista vaihetta vastaava syventävän vaiheen suoritus.

Ajokorttilaki annettiin huhtikuussa ja ajokorttiasetukset toukokuussa 2011. Osa ajokorttilain kansallisista säännöksistä tuli voimaan kesäkuussa 2011. Säännökset koskivat muun muassa mopokortin suorittamista, ajokortin terveysvaatimuksia, ajokorttiseuraamuksia sekä liikenneopettajalupaa ja liikenneopettajien opetusharjoittelua.

Pieniä täsmennyksiä ajokorttiasetukseen

Nyt hyväksytyssä ajokorttiasetuksen muutosasetuksessa täsmennettiin muun muassa automaattivaihteisen ajoneuvon määrittelyä ajokorttisäännöksissä ja tällaisen ajoneuvon käyttöä kuljettajantutkinnossa sekä tutkinnossa käytettävän moottoripyörän vaatimuksia.

Mikäli henkilö on suorittanut henkilöauton B-luokan tutkinnon manuaalivaihteisella autolla, saa hän jatkossa kuljettaa sekä automaatti- että manuaalivaihteista kuorma- tai linja-autoa, vaikka luokkaa vastaava kuljettajatutkinnon ajokoe olisi suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla.

Oikeus moottoripyöräluokkiin kuuluvan kolmipyörän kuljettamiseen säilyy edelleen B-luokan ajokortilla. Tämä poikkeus on voimassa vain Suomessa. Tehokkaimpien (yli 15 kW) kolmipyörien kuljettamisen vähimmäisikä on kuitenkin 21 vuotta. Lisäksi moottoripyörän opetuslupaopetukseen lisättiin kaksi tuntia yhteisopetusta liikenteen turvallisuudesta ja opetuksesta.

Lisäksi asetuksessa huomioitiin se, että mopon kuljettajan on varauduttava siihen, että mopo-luokan ajokortti saattaa kelvata joissakin EU- ja ETA-maissa vasta kun henkilö on täyttänyt 16 vuotta.

Ajokorttilainsäädännön uudistus perustuu osin EU:n ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan kaikki nykyisten säännösten mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä.

Direktiivin tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö.

Lisätietoja
Hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 34 2571