Totalreformen av körkortslagstiftningen är klar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2012 12.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Förnyelsen av körkortslagen som påbörjades 2011 slutförs i januari då de finska körkortens klassificeringar, minimiåldrar och giltighetstider ändras. Även förarutbildningen för kategori B för körkort för bil övergår till trestegsmodellen. Republikens president stadfäste ändringen av körkortslagen den 28 december 2012. Regeringen godkände också preciseringarna till körkortsförordningen. Körkortsförordningen innehåller noggrannare bestämmelser om ansökan om körkortstillstånd, utlämnande och återlämnande av körkort, förarexamen samt förarundervisningens mängd och innehåll. Körkortslagen och körkortsförordningen och ändringarna avses i sin helhet träda i kraft den 19 januari 2013. Med ändringarna av bestämmelserna preciserar man bland annat övergångsperiodens arrangemang och ändringarnas detaljer. Förarutbildning som har påbörjats före den 19 januari 2013 slutförs i enlighet med bestämmelserna som gällde när utbildningen inleddes. Deltagandet i och avläggandet av förarutbildning berörs av de bestämmelser som gällt vid ifrågavarande tidpunkt. Till exempel höjer körkortets nya minimiålder för C-klass ålderskravet för att delta i utbildningen till 21 år från och med den 19 januari 2013. Och om förarexamen i B-klass avläggs före den 19 januari 2013 bör innehavare av kortvarigt körkort endast genomgå undervisning för fördjupningsdelen som motsvarar undervisningen för det nuvarande andra skedet. Körkortslagen gavs i februari och körkortsförordningarna i maj 2011. En del av körkortslagens nationella bestämmelser trädde i kraft i juni 2011. Bestämmelserna berörde bland annat avläggandet av mopedkökort, medicinska krav för körkort, körkortspåföljder samt trafiklärartillstånd och trafiklärarnas övningsundervisning. Små preciseringar i körkortsförordningen I körkortsförordningen som nu godkänts har man preciserat bland annat definitionen av automatväxlade fordon i körkortsbestämmelserna och bruket av dessa fordon i förarutbildningen samt kraven för motorcyklar som används i utbildningen. Om en person har avlagt examen i B-klass för personbil med en bil med manuell växellåda får denne i framtiden köra lastbil eller buss med såväl automatväxel som manuell växel, även om hanteringsprovet för klassens förarexamen utfördes med ett automatväxlat fordon. Personer med B-klassens körkort kommer fortsättningsvis att ha rätten att köra trehjuling som ingår i motorcykelklasserna. Detta undantag gäller bara i Finland. Minimiålder för att köra de tyngsta (över 15 kW) trehjulingarna är dock 21 år. Dessutom har man utökat utbildingen för lärartillstånd för motorcykel med två timmar gemensam undervisning om trafiksäkerhet och -utbildning. Därtill har det beaktats i förordningen att mopedförare bör vara beredda på att mopedkörkortet i vissa EU- och ETA-länder gäller först när personen har fyllt 16 år. Förnyelsen av körkortslagstiftningen grundar sig delvis på EU:s körkortsdirektiv, enligt vilket alla körkort som utfärdats enligt nuvarande bestämmelser bör bytas ut till nya före utgången av 2033. Målsättningen med direktivet är att förbättra trafiksäkerheten och att uppnå en enhetlig körkortspraxis inom EU. Ytterligare information Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571