Ajokorttilain muutosehdotukset lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2021 14.40 | Julkaistu suomeksi 6.10.2021 klo 17.16
Tiedote
Nuori mies ajaa autoa (Kuva: Shutterstock)
Nuori mies ajaa autoa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ajokorttilain muuttamiseksi. Lausuntojen määräaika on 17. marraskuuta 2021.

Ajokorttilakia uudistettiin vuonna 2018. Tässä yhteydessä eduskunta edellytti, että lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista tehdään seurantatutkimus. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin maaliskuussa 2021.

Selvityksen mukaan nuorten kuljettajien onnettomuudet ovat vähentyneet vuosina 2019 ja 2020. Sen sijaan 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020, ja 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksi kertaa useammin ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat.

Ajokorttilain muutoksilla pyritään vastaamaan erityisesti nuoria kuljettajia koskeviin huolenaiheisiin. Samalla tarkoituksena on joustavoittaa ajokortin hankintaa ja viranomaisten toimintaa.

- Haluamme mahdollistaa nuorten liikkumisen myös jatkossa. Se edellyttää, että liikenneturvallisuuteen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. 

Keskeiset ehdotukset

1. Kuljettajaopetusta kehitettäisiin lisäämällä riskientunnistamiskoulutuksen vaatimuksia ja edellyttämällä liukkaalla ajon opettamista pääsääntöisesti ajoharjoitteluradalla. Muutosten johdosta riskientunnistamiskoulutuksen tuntimäärää lisättäisiin kahdella tunnilla (tunti teoriaopetusta ja tunti ajo-opetusta).

2. Ajokieltokoulutus ulotettaisiin koskemaan ajokorttiluokkia AM/120, AM/121 ja T sekä väliaikaiseen ajokieltoon poliisin määräämiä kuljettajia.

3. Luovutaan poikkeuslupamenettelystä. Jatkossa B-luokan ajokortin (B-luokan rajoitettu ajo-oikeus) suorittaminen 17-vuotiaana olisi mahdollista huoltajan suostumuksella.

4. 17-vuotiaiden B-luokan ajo-oikeuden omaavien kuljettajien autoilua rajoitettaisiin kieltämällä ajaminen lauantaisin klo 00-05 ja sunnuntaisin klo 00-05. Rajoitus päättyisi kuljettajan täyttäessä 18 vuotta.

5. 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta.

6. Yleisempänä liikenneturvallisuutta edistävänä toimenpiteenä esitetään, että kuljettajantutkinnon teoriakokeessa vilppiin syyllistymisestä säädettäisiin seuraamus: kuuden kuukauden mittainen kielto osallistua kokeeseen, ja kokeessa käytetylle tulkille kuuden kuukauden mittainen kielto tulkata teoriakokeessa.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Lain valmistelu jatkuu lausuntokierroksen jälkeen virkatyönä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820

liikenneneuvos Pyry Takala, p. 050 911 7627