Ajokorttilain muutoksilla tavoitellaan nuorten kuljettajien turvallisuuden lisäämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2022 14.30 | Julkaistu suomeksi 13.5.2022 klo 15.13
Tiedote
Kuva: LVM
Kuva: LVM

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta 5.5.2022. Esityksen tarkoitus on lisätä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

Esityksen mukainen 17-vuotiaalle kuljettajalle myönnettävä rajoitettu B-luokan ajo-oikeus ei olisi voimassa kello 00-05 välillä. Lisäksi kuljettajalla olisi oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan. Rajoitukset olisivat voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta. Rajoitusten noudattamisen valvontaa tukemaan 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta merkitä kuljettamansa auto alaikäisen kuljettajan tunnuksella.

"Ajokorttilain muutoksella halutaan lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua. Vapauksien vastapainoksi lisätään myös vastuuta. Ajo-oikeuden rajoituksilla lisätään nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta", liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta pyrittäisiin parantamaan myös ajo-opetuksen kehittämisellä. Esityksessä kuljettajaopetusta täydennettäisiin lisäämällä turvallisuuteen painottuvan riskientunnistamiskoulutuksen laajuutta. Lisäksi liukkaalla ajamisen opetus suoritettaisiin pääsääntöisesti ajoharjoitteluradalla.

Esityksellä mahdollistettaisiin henkilöauton rajoitetun ajo-oikeuden myöntäminen 17-vuotiaille huoltajan suostumuksella. Samalla luovuttaisiin poikkeuslupamenettelystä, jolla on voitu myöntää ajokortti 17-vuotiaille. Lisäksi luovuttaisiin ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevien 17-vuotiaiden poikkeusluvasta, joka koskee henkilöauton ja ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta.

Kuljettajantutkinnon teoriakokeessa vilppiin syyllistyneelle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voisi asettaa kuuden kuukauden mittaisen kiellon osallistua teoriakokeeseen tai toimia siinä tulkkina.

Uuden kuljettajan ajokieltoon liittyvä koulutus laajennettaisiin koskemaan mopon, kevyen nelipyörän ja traktorin ajo-oikeuksia sekä poliisin väliaikaiseen ajokieltoon määräämiä kuljettajia. Aiemmin koulutus on koskenut vain moottoripyörän ja henkilöauton ajo-oikeuksia.

Tarkoituksena parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta ja edistää mahdollisuutta liikkua vapaasti

Ajokorttilakia muutettiin vuonna 2018. Muutoksen tavoitteena oli selkeyttää ajokorttisääntelyä sekä erityisesti keventää ajokortin suoritusjärjestelmää, ja siten vaikuttaa muun muassa ajokortin hintaan. Eduskunta hyväksyi lain edellyttäen, että lakimuutosten toteutumista ja vaikutuksia seurataan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi ensimmäisen ajokorttilakia koskevan seurantatutkimuksen osan 10.3.2021. Myöhemmin keväällä 2021 käynnistettiin hanke ajokorttilain muuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on vastata tutkimuksessa esiin nousseisiin huoliin nuorten liikennekäyttäytymisestä, nuorten itsenäinen liikkuminen mahdollistaen.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Mahdolliset laajemmat muutokset ajokorttilakiin arvioidaan ja toteutetaan erikseen esimerkiksi tulevan EU:n ajokorttidirektiivin tarkistamisen myötä.

Viranomaiset seuraavat jatkuvasti lain vaikutuksia erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Monika Mutanen, monika.mutanen(at)gov.fi, p. +358 50 478 4820

Erityisasiantuntija Saara Louko, saara.louko(at)gov.fi, p. +358 50 326 4741

Yksikön johtaja Pyry Takala, pyry.takala(at)gov.fi, p. +358 50 911 7627