Syftet med ändringarna i körkortslagen är att öka säkerheten bland unga förare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 14.30 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 15.13
Pressmeddelande
(Bild: LVM)
(Bild: LVM)

Regeringen lämnade den 5 maj 2022 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av körkortslagen. Syftet med propositionen är att öka trafiksäkerheten bland unga förare.

Den begränsade körrätt i körkortskategori B som avses i propositionen och som beviljas 17-åriga förare ska inte gälla klockan 00-05. Dessutom ska föraren ha rätt att ha endast en passagerare åt gången. Begränsningarna gäller tills föraren fyller 18 år. Till stöd för övervakningen av att begränsningarna efterlevs föreslås att 17-åriga förare ska vara skyldiga att märka ut den bil de kör med ett kännetecken för minderårig förare.

"Syftet med ändringarna i körkortslagen är att öka de ungas frihet att röra sig. Frihet ger ansvar. Syftet med begränsningarna i körrätten är att öka trafiksäkerheten bland unga förare", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Strävan är också att förbättra trafiksäkerheten bland unga förare genom att utveckla körundervisningen. I propositionen föreslås att förarutbildningen ska kompletteras genom att utbildningen i att identifiera risker, med fokus på säkerhet, blir mera omfattande. Dessutom ska undervisningen i körning på hal väg i regel avläggas på en övningsbana.

Genom propositionen blir det möjligt att bevilja 17-åringar begränsad körrätt för personbil med vårdnadshavarens samtycke. Samtidigt slopas det undantagsförfarande som gjort det möjligt att bevilja körkort för 17-åringar. Dessutom slopas dispensen för 17-åringar som studerar inom den yrkesinriktade förarutbildningen när det gäller körrätt för personbilar och fordonskombinationer.

Vid teoriprovet för förarexamen kan Transport- och kommunikationsverket Traficom meddela en person som fuskat ett sex månader långt förbud att delta i teoriprovet eller att fungera som tolk vid provet.

Utbildningen i anslutning till körförbud för nya förare utvidgas till att gälla körrätt för mopeder, lätta fyrhjulingar och traktorer samt förare som polisen meddelat temporärt körförbud. Tidigare har utbildningen endast gällt körrätten för motorcyklar och personbilar.

Syftet är att förbättra säkerheten bland unga förare och främja möjligheten att röra sig fritt

Körkortslagen ändrades 2018. Syftet med ändringen var att skapa klarhet i körkortsbestämmelserna och i synnerhet att förenkla systemet för att avlägga körkort, och därigenom bland annat påverka körkortets pris. Riksdagen godkände lagen under förutsättning att genomförandet och konsekvenserna av lagändringarna följs upp.

Transport- och kommunikationsverket Traficom publicerade den 10 mars 2021 den första uppföljningsstudien om körkortslagen. Senare på våren 2021 inleddes ett projekt för att ändra körkortslagen. Syftet med projektet är att möta den oro över de ungas trafikbeteende som kommit fram i undersökningen för att de unga ska kunna röra sig självständigt.

Vad är nästa steg?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats.

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Eventuella mera omfattande ändringar i körkortslagen bedöms och genomförs separat till exempel i och med att EU:s framtida körkortsdirektiv ses över.

Myndigheterna följer kontinuerligt upp vilka konsekvenser lagen har särskilt med tanke på trafiksäkerheten.

Mer information:

Monika Mutanen, överinspektör, monika.mutanen(at)gov.fi, tfn +358 50 478 4820

Saara Louko, specialsakkunnig, saara.louko(at)gov.fi, p. +358 50 326 4741

Pyry Takala, enhetschef, pyry.takala(at)gov.fi, tfn +358 50 911 7627