Ajokortin opetuslupaopetuksen uudet säännökset lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2013 10.49
Tiedote

Hallituksen esitysluonnos koskien ajokorttilain muutoksia on lähtenyt rajatulle lausuntokierrokselle. Muutokset koskevat opetuslupaa ja opetusluvalla annettavaa perusvaiheen opetusta.

Hallitus ehdottaa, että vaatimus opetuslupaopettajan ja -oppilaan yhteisopetuksesta ja oppimisen arviointikäynnistä autokoulussa poistuisi ja että perusvaiheen vaikeissa olosuhteissa suoritettava ajo-opetus voitaisiin antaa opetusluvalla.

Muutokset koskisivat myös opetuslupaopettajan koetta ja ajo-opetukseen käytettävän ajoneuvon hyväksymisvaatimuksia.

Esitysluonnoksen mukaan opetuslupaopettajan kokeen vaativuutta lisättäisiin ja koetta kehitettäisiin siten, että se huomioisi liikenneturvallisuusnäkökulman nykyistä paremmin. Tiukentuvan kokeen rinnalla hallitus ehdottaa, että opetusajoneuvojen hyväksymisvaatimuksia kevennettäisiin mopojen ja moottoripyörien osalta. Hyväksyminen muutoskatsastuksessa vaadittaisiin vain, jos ajo-opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa olisi oltava ajohallintalaitteet opettajaa varten.

Ajo-opetuksen harmaan talouden ehkäisemiseksi hallitus ehdottaa, että opetusluvalla opetettavien määrää rajoitettaisiin nykyistä tiukemmin. Opetusluvalla saisi opettaa enintään kuusi oppilasta kolmen vuoden aikana, ellei kysymyksessä olisi esimerkiksi perheessä tapahtuva opetus.

Hallituksen esittämät säädösmuutokset koskevat ajokortin perusvaiheen opetusta. Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetus tapahtuisi edelleen autokoulussa tai opetusluvalla, jos luvan haltijalla olisi ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa.

Uusi laki voimaan mahdollisimman nopeasti

Liikenneministeri Merja Kyllönen avasi opetuslupaopetusta koskevat ajokorttisäännökset uuteen tarkasteluun 12. syyskuuta. Tavoitteena on kohtuullistaa opetuslupaopetuksen hintatasoa ja poistaa opetuksen saatavuudesta aiheutuneet opetuslupaopetuksen valitsemisen esteet.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen opetuslupaa koskevasta luonnosesityksestä poikkeuksellisesti vain Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnalta, Autokoululiitolta ja katsastustoimijoilta. Ministeriö katsoo, että kyseiset tahot muodostavat riittävän asiantuntevan kokonaisuuden. Lausuntojen määräaika on 7. lokakuuta 2013.

Rajatulla ja nopealla lausuntokierroksella ministeriö haluaa minimoida lakimuutokseen kuluvan ajan, jotta kansalaisilla ja autokouluilla olisi käytettävissä selvät säännöt opetuslupaopetukseen liittyen.

Opetuslupaopetusta koskevat säädösmuutokset on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana siten, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin edellisen hallituksen aikana, vuonna 2010. Lain ensimmäiset säännökset tulivat voimaan kesäkuussa 2011 ja loput säännökset tammikuussa 2013. Tammikuussa muuttuivat muun muassa henkilöauton ajokortin (B-luokan ajokortti) kuljettajakoulutuksen määrää ja opetuslupaopetusta koskevat säännökset.

Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 34 2571
hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367