De nya bestämmelserna om undervisningstillstånd för körkort utsända för utlåtande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2013 10.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Regeringens utkast till proposition om ändringar i körkortslagen har sänts ut på en begränsad remiss. Ändringarna gäller undervisningstillståndet och den undervisning som ges med undervisningstillstånd i det grundläggande skedet.

Regeringen föreslår att man avlägsnar kravet på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever samt på besök för att utvärdera inlärningen i bilskolan, och att körundervisningen under svåra förhållanden i den grundläggande delen ska kunna ges med undervisningstillstånd.

Ändringarna ska också gälla provet för undervisningstillståndslärare och kraven för godkännande av det fordon som används i körundervisningen.

Enligt propositionsutkastet ska kraven i provet för undervisningstillståndslärare höjas och provet utvecklas så att det bättre beaktar trafiksäkerhetsaspekten. Vid sidan av det strängare provet föreslår regeringen att kraven för godkännande av undervisningsfordon ska lättas upp i fråga om mopeder och motorcyklar. Ett godkännande vid ändringsbesikting skulle krävas bara om det måste finnas körkontrollsutrustning för läraren i det fordon som används i körundervisningen.

För att undvika den grå ekonomin inom körundervisningen föreslår regeringen att antalet elever som lärare med undervisningstillstånd får undervisa begränsas ytterligare. Med undervisningstillstånd skulle man få undervisa högst sex elever under tre års tid, ifall det inte gäller exempelvis undervisning inom familjen.

Författningsändringarna som regeringen föreslår gäller den grundläggande körkortsundervisningen. Undervisningen i övningsdelen och fördjupningsdelen skulle fortfarande ske i bilskolan eller med undervisningstillstånd, om tillståndsinnehavaren har ett trafiklärartillstånd enligt körkortslagen.

Den nya lagen ska träda i kraft så snart som möjligt

Trafikminister Merja Kyllönen öppnade den 12 september körkortsbestämmelserna i fråga om undervisning med undervisningstillstånd för ny behandling. Syftet är att få ned priset för undervisning med undervisningstillstånd på en rimlig nivå och avlägsna de hinder för att välja undervisning med undervisningstillstånd som orsakas av tillgången på undervisningen.

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om regeringens utkast till proposition som gäller undervisningstillstånd undantagsvis bara av trafiksäkerhetsdelegationen, Finlands Bilskoleförbund rf och besiktningsaktörerna. Ministeriet anser att dessa instanser bildar en tillräckligt sakkunnig helhet. Den utsatta tiden för utlåtandena är 7 oktober 2013.

Genom detta begränsade och snabba remissförfarande vill ministeriet minimera den tid som åtgår till lagändringen, så att medborgarna och bilskolorna ska ha tillgång till klara och tydliga regler när det gäller undervisning med undervisningstillstånd.

Det är meningen att författningsändringarna i fråga om undervisning med undervisningstillstånd ska komma till behandling i riksdagen under den här hösten så att den nya lagen kan träda i kraft i början av 2014.

Totalreformen av körkortslagstiftningen genomfördes under den föregående regeringsperioden 2010. De första bestämmelserna i lagen trädde i kraft i juni 2011 och resten i januari 2013. I januari ändrades bland annat bestämmelserna om omfattningen av förarutbildningen för körkort för personbil (körkort för kategori B) och om undervisning med undervisningstillstånd.

Ytterligare information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367