Aikuisille katsaus lasten ja nuorten mediamaailmaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2008 11.11
Uutinen

Lasten ja nuorten mediamaailmasta on koottu tiivis selvitys vanhemmille, kasvattajille, päättäjille ja muille aikuisille. Selvityksen tarkoituksena on auttaa aikuisia ymmärtämään 3-18-vuotiaiden sähköisiä toimintaympäristöjä ja digitaalisia kulttuureja.

Selvityksen ovat koonneet arjen tietoyhteiskunnan alaisena toimivan lasten ja nuorten mediafoorumin toimeksiannosta Sonja Kangas, Anniina Lundvall ja Sara Sintonen.

Selvityksen mukaan mediavanhemmutta määrittää pitkälti se julkinen puhe, mitä mediasta, lapsista ja kasvatuksesta esitetään. Vanhemmat ovat epävarmoja osin tiedon puutteen vuoksi, mutta myös siksi, ettei ilmiöihin tunnu liittyvän yhtä oikeaa totuutta. Vanhemmat ja kasvattajat eivät ota aktiivisen osallistujan roolia lasten ja nuorten mediakulttuuriin.

Lapset ja nuoret käyttävät medioita yhtä aikaa, rinnakkain tai kerroksittain tarpeidensa mukaan. Monien asioiden yhtäaikainen tekeminen, useissa yhteisöissä oleminen sekä vapaa-ajan ja kouluajan sulautuminen tarjoavat uusia haasteita kasvatus- ja opetustyölle.