Föräldrarna behöver mer information om barnens och de ungas medievärld

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2008 11.11 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Föräldrarna och fostrarna tar inte rollen av aktiva deltagare i barnens och ungdomarnas mediekultur, rapporterar en utredning som gjorts på uppdrag av Barnens och de ungas medieforum.

Enligt utredningen definieras medieföräldraskapet i hög grad av det som förs fram i offentligheten om media, barn och uppfostran. Föräldrarna känner sig osäkra, dels på grund av brist på information, men också för att det inte tycks finnas en enda riktig sanning om företeelserna.

Barnen och ungdomarna använder medierna samtidigt, parallellt eller i skikt på varandra, allt efter sina behov. Att de gör många saker samtidigt, att de vistas i många communities och att fritiden och skoltiden smälter ihop innebär nya utmaningar för dem som arbetar med fostran och undervisning.

Utredningen har sammanställts av Sonja Kangas, Anniina Lundvall och Sara Sintonen. Avsikten med publikationen är att hjälpa de vuxna att förstå de elektroniska miljöer och digitala kulturer som 3-18-åringarna visats i.