Aalto-yliopiston tutkimus: Sähköpotkulautailun turvallisuutta kehitettävä yhdessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 12.45 | Julkaistu suomeksi 25.11.2022 klo 16.00
Tiedote
Sähköpotkulautoja parkissa Esplanadilla Helsingissä. (Kuva: LVM)
Sähköpotkulautoja parkissa Esplanadilla Helsingissä. (Kuva: LVM)

Aalto-yliopisto on julkaissut tutkimuksen sähköpotkulautojen käytöstä ja turvallisuudesta Helsingissä. Sähköpotkulautojen käyttöön keskittyvässä hankkeessa tutkittiin kaupunkien jatkuvaa muutosta. Tutkimuksen rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin kaupunki ja kolme yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen vuokrausta tarjoavaa yritystä: Voi, TIER ja Lime.

Tutkimushankkeen taustalla oli sähköpotkulautoihin liittyvien ensiapukäyntien määrän kasvu Helsingin alueella. Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä erityisesti sähköpotkulautailuun liittyvien ensiapukäyntien yksityiskohtiin ja ajoittumiseen, lautailijoiden käyttäytymiseen sekä sähköpotkulautojen käyttäjien ja niitä käyttämättömien henkilöiden näkemyksiin lautojen käytöstä.

Turvallisuus parantunut, mutta sähköpotkulautojen käytössä edelleen ongelmia

Tutkimuksen mukaan sähköpotkulautojen käytön turvallisuus on parantunut ajan myötä. Arvioiden mukaan Helsingissä sähköpotkulautailun turvallisuus lähestyy polkupyöräilyn tasoa. Turvallisuuden kohentumisesta huolimatta sähköpotkulautojen käytössä on edelleen ongelmia. Yksi ongelmista on päihtyneenä ajaminen. Tutkimuksen mukaan vuonna 2022 arviolta 35 prosenttia sähköpotkulaudalla loukkaantuneista oli päihtyneitä. Lisäksi sähköpotkulautahavaintojen analyysi osoitti, että vaikka puolet käyttäjistä ajoi turvallisesti, neljäsosalla ajajista havaittiin vaarallisia ajotapoja.

Tutkimuksessa suositellaan sähköpotkulautailun turvallisuutta parantavien käytäntöjen kehittämistä yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö helpottaisi erilaisten keinojen tehokkuuden ja toteuttamiskelpoisuuden arviointia. Yhdessä sovittujen käytäntöjen lisäksi myös pyöräilyinfrastruktuurin ja väliaikaisten liikennejärjestelyjen kehittämiselle olisi tutkimuksen perusteella tarvetta.

Ministeriö aloittanut selvitykset mikroliikkumisen promillerajasta ja kaupunkien toimivaltuuksista

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut liikenneturvallisuusstrategian mukaisesti selvitysten tekemisen mikroliikkumisen ja polkupyöräilyn promillerajasta sekä kaupunkien toimivaltuuksista ohjata mikroliikkumisen liikennepalveluita alueillaan.

Mikroliikkumisen ja pyöräilyn promillerajaa koskeva selvitys tehdään yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Selvityksessä arvioidaan promillerajan asettamista ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sofia Johansson, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 573 7908, [email protected]

professori Milos Mladenovic, Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitos, [email protected]