Forskning vid Aalto-universitetet: Elsparkcykelsäkerheten bör utvecklas i samarbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 12.45 | Publicerad på svenska 25.11.2022 kl. 16.00
Pressmeddelande
Elsparkcyklar. (Bild: LVM)
Elsparkcyklar. (Bild: LVM)

Aalto-universitetet har publicerat en undersökning om användningen av och säkerheten hos elsparkcyklar i Helsingfors. I projektet som fokuserar på användningen av elsparkcyklar undersöktes den fortgående förändringen av städer. Undersökningen finansierades av kommunikationsministeriet, Helsingfors stad och tre företag som hyr ut elsparkcyklar för gemensam användning: Voi, TIER och Lime.

Bakgrunden till forskningsprojektet var det ökade antalet besök hos akuten i Helsingforsregionen i anslutning till framförandet av elsparkcyklar. Syftet med undersökningen var att ta del av detaljer om och tidpunkter för elsparkcykelåkares besök hos akuten, åkarnas beteende samt elsparkcykelanvändares och icke-användares syn på användningen av elsparkcyklar.

Förbättrad säkerhet, men fortfarande problem kopplade till elsparkcykelanvändning

Enligt undersökningen har säkerheten vid användningen av elsparkcyklar förbättrats med tiden. Enligt bedömningar närmar sig säkerheten hos elsparkcykelanvändning i Helsingfors nivån för cykling. Trots den förbättrade säkerheten finns det fortfarande problem kopplade till elsparkcykelanvändningen. Ett av problemen är framförandet i berusat tillstånd. Enligt undersökningen var uppskattningsvis 35 procent av dem som skadades på elsparkcykel berusade 2022. Dessutom visade en analys av elsparkcykelobservationerna att även om hälften av användarna åkte tryggt, uppvisade en fjärdedel av åkarna farliga körsätt.

I undersökningen rekommenderas att praxis som förbättrar elsparkcykelsäkerheten ska utvecklas i samarbete med olika intressentgrupper. Ett samarbete underlättar bedömningen av effektiviteten och genomförbarheten hos olika metoder. Utöver den gemensamt överenskomna praxisen visar undersökningen också att cykelinfrastrukturen och temporära trafikarrangemang behöver utvecklas.

Ministeriet har inlett utredningar om en promillegräns för mikromobilitet och städernas befogenheter

Kommunikationsministeriet har i enlighet med trafiksäkerhetsstrategin inlett utredningar om promillegränsen för mikromobilitet och cykling och om städernas befogenheter att styra trafiktjänsterna för mikromobilitet inom sina områden.

Utredningen om promillegränsen för mikromobilitet och cykling görs i samarbete med justitieministeriet. I utredningen bedöms om det bör fastställas en promillegräns och dess inverkningar på trafiksäkerheten.

Ytterligare information:

Sofia Johansson, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 573 7908, [email protected]

Milos Mladenovic, professor, institutionen för byggd miljö, Aalto-universitetet, [email protected]