Liikennealan kasvuohjelma tukee yrityksiä kansainvälisille markkinoille

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2017 9.05
Tiedote

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018–2022 kokoaa yritykset, julkiset toimijat ja tutkimusalan vauhdittamaan alan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvuohjelma ja sen toteutuksen tiekartta julkistettiin 11.12.2017 Helsingissä järjestetyssä asiantuntijaseminaarissa.

Kasvuohjelma konkretisoi liikenteen digitalisaation mahdollisuudet, ja sen toimenpiteet auttavat liikennealaa ottamaan oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä markkinoista. Alan globaalit markkinat ovat tuhansien miljardien eurojen kokonaisuus ja kotimaassakin kymmeniä miljardeja.

– Liikenneala tarjoaa mahdollisuuksia monille alustatalouden ratkaisuille. Uusien teknologioiden ja tekoälyn hyödyntäminen sekä näihin perustuvien innovatiivisten palvelujen kehittäminen luo yrityksille uutta liiketoimintaa ja kasvun paikkoja. Olen tyytyväinen, että ohjelmaan on laajassa yhteistyössä koottu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Yhteistyötä tarvitaan luotaessa uutta osaamista, innovaatioita ja tulevia menestystarinoita, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Liikennealan kasvuohjelma on loistava mahdollisuus alan toimijoille vauhdittaa kansainvälistymistään. Suomella on liikennealalla maailmalla erinomainen maine ja osaamisemme tunnetaan. Pidän erittäin merkittävänä sitä, että kasvuohjelmassa on mukana useita ministeriöitä, kaikki suurimmat kaupungit ja rahoittajat sekä yritykset. Tällaisen laaja-alaisen yhteistyön ansiosta Suomella on entistä paremmat mahdollisuudet menestyä. Liikenteestä Suomen on mahdollista saada uusi valtava vientiala ja tähän tilaisuuteen meidän kannattaa tarttua, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Digitalisaatio, tekoäly, konenäkö ja -oppiminen, 5g ja kyberturvallisuus, automaatio, palveluistuminen, lohkoketjut, jakamis- ja alustatalous, sekä IoT ja sensorit ovat nykyisin liikennealan perussanastoa. Ne ovat tulevaisuuden liikenteen keskeisiä rakennuspalikoita, jotka muuttavat perusteellisesti arkeamme, työtämme ja liikkumistamme. Suomalaisissa yrityksissä on näissä kaikissa kansainvälisen tason huippuosaamista.

– Nämä uudet teknologiat mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja ja mullistavat vanhat tavat toimia, pääjohtaja Pekka Soini Tekesistä sanoo. Soinista on ollut hienoa nähdä miten paljon startup-yrityksiä alueelle on viime aikoina syntynyt ja miten ne ovat kyenneet houkuttelemaan merkittäviä sijoituksia. – Seuraava askel onkin saada yritykset ponnistamaan globaaleiksi menestystarinoiksi. Tekes valmistelee omia toimiaan tämän edistämiseksi, Soini jatkaa.

– Kasvuohjelma ja sen toimenpiteet antavat yrityksille mahdollisuuden innovoida sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, joilla kehitämme omaa liikennettämme kestävästi ja vastuullisesti. Samalla luomme yrityksille vientimahdollisuuksia. Liikennealan kasvuohjelma on malliesimerkki laajasta yhteistyöstä, joka on ehdottomasti yksi meidän suurimpia vahvuuksiamme, toteaa Karri Salminen, ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Kasvuohjelman toimeenpanon seurantaan perustetaan neuvotteluryhmä, johon kutsutaan valtion, kaupunkien, yritysten ja tutkimusalan edustajia. Ryhmä seuraa toimenpiteiden edistymistä ja päättää ohjelmaan sisällytettävistä uusista toimista. Ohjelmaa on tarkoitus tarpeen mukaan tarkistaa vuosittain.

Kasvuohjelman valmistelun ohjausryhmässä ovat olleet mukana TEM, LVM, YM ja MMM, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Tekes, Sitra, Smart & Clean -säätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Hämeen liitto (Kasvukäytävä) ja ITS Finland ry. Ohjelmaa valmisteltiin syksyn aikana yritysten, tutkimusalan ja julkisten toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022 

Lisätiedot verkossa:

Kasvuohjelman julkistusseminaari (ohjelma ja aineistot)
Suora lähetys seminaarista (tallenne seminaarista verkossa 11.12. iltapäivällä)
Liikennealan kasvuohjelman sivut
 

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, puh. 050 438 9247 (ohjausryhmän puheenjohtaja)
neuvotteleva virkamies Krista Huhtala-Jenks, LVM, p. 0295 34 2375