Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Suomi-rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n jatkosta

liikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2023 9.59
Tiedote 585/2023
VR:n juna peltojen keskellä
Kuva: Juha Tuomi/Rodeo

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 19.12.2023 Suomi-rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n jatkoaskeleita.

Ministerivaliokunta valtuutti liikenne- ja viestintäministeriön allekirjoittamaan Suomen valtion puolesta Suomi-rata Oy:n osakkaiden päätöksen, jolla päätetään, että Suomi-rata Oy hankkii yhtiön jättävien kuntaosakkaiden sekä Finavian osakeomistuksen. Suomi-rata Oy:n osakkaiksi on tarkoitus jäädä Suomen valtion lisäksi Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Lahden kaupunki.

Yhtiön toimiala muutetaan kattamaan Pasilan ja Keravan välisen Lentorata-hankkeen suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiön toiminimi muutetaan Lentorata Oy:ksi. Yhtiön omistus ja rahoitusvastuut jakautuisivat siten, että Suomen valtio omistaisi 70 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Vantaan kaupunki 9,08 % sekä Lahden kaupunki 2,75 %.

Ministerivaliokunta puolsi sitä, että Turun Tunnin Juna Oy hakee CEF-tukea tammikuussa 2024 päättyvässä haussa Salo–Hajala- sekä Espoo–Hista-yhteysvälien rakentamissuunnitteluun sekä rakentamiseen ja yhtiön toimialaan kuuluvien muiden ratayhteyksien rakentamissuunnitteluun. CEF-tukihakemukseen tarvitaan vielä raha-asiainvaliokunnan hyväksyntä.

Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö, yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa, jatkaa neuvotteluja Turun Tunnin Juna Oy:n osakkaiden kanssa rakentamisvaiheeseen siirtymisen edellytyksistä. Valtion rahoitusosuudeksi päätettiin 51 % ja muiden osakkaiden 49 %. Samalla jatketaan hankkeeseen liittyvien riskien selvittämistä ja hallintaa sekä taloudellisesti kestävien ratkaisujen hakemista. Rakentamisvaiheesta ei ole tehty päätöstä. Rakentamisvaiheeseen siirtymisestä päätetään erikseen.

Ministerivaliokunta puolsi lisäksi Turun Tunnin Juna Oy:n nimen muuttamista Länsirata Oy:ksi.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Mikko Martikkala, p. 040 708 3932, ja yksikön johtaja Miikka Rainiala, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 051