Finanspolitiska ministerutskottet drog upp riktlinjer för fortsatta skeden i fråga om Finlandsbanan Ab och Entimmeståget till Åbo Ab

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.12.2023 9.59 | Publicerad på svenska 19.12.2023 kl. 13.57
Pressmeddelande 585/2023
VR-tåget mitt ute på fälten
Bild: Juha Tuomi/Rodeo

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott diskuterade fortsatta skeden i fråga om Finlandsbanan Ab och Entimmeståget till Åbo Ab den 19 december 2023.

Ministerutskottet bemyndigade kommunikationsministeriet att på finska statens vägnar underteckna ett beslut av delägarna i Finlandsbanan Ab. Beslutet innebär att Finlandsbanan Ab förvärvar de aktier som Finavia och de kommundelägare som lämnar bolaget innehar. Avsikten är att förutom finska staten också Helsingfors stad, Vanda stad och Lahtis stad ska förbli delägare i Finlandsbanan Ab.

Bolagets ansvarsområde ändras så att det även omfattar planering av Flygbanan mellan Böle och Kervo fram till byggstarten. Bolagets firmanamn ändras till Flygbanan Ab. Innehavet i bolaget och finansieringsansvaret fördelas så att finska staten äger 70 procent, Helsingfors stad 18,17 procent, Vanda stad 9,08 procent och Lahtis stad 2,75 procent.

Ministerutskottet förordade att Entimmeståget till Åbo Ab ansöker om stöd ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) i den ansökningsomgång som avslutas i januari 2024 för att planera byggandet av och bygga förbindelsesträckorna Salo–Hajala och Esbo–Hista och för att planera byggandet av andra järnvägsförbindelser som hör till bolagets ansvarsområde. För ansökan om CEF-stöd krävs ännu godkännande av statsrådets finansutskott.

Finska staten, företrädd av kommunikationsministeriet och i samarbete med finansministeriet, fortsätter att förhandla med delägarna i Entimmeståget till Åbo Ab om förutsättningarna för att inleda byggandet. Statens finansieringsandel fastställdes till 51 procent och de övriga delägarnas till 49 procent. Samtidigt fortsätter man att utreda och hantera risker som är förknippade med projektet och söka ekonomiskt hållbara lösningar. Inga beslut om byggandet har ännu fattats. Beslut om byggstarten fattas separat.

Ministerutskottet förordade dessutom att Entimmeståget till Åbo Ab byter namn till Västbanan Ab.

Ytterligare information: Mikko Martikkala, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 040 708 3932, och Miikka Rainiala, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 051