Utredning om Östbanan uppdateras och utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2018 18.40 | Publicerad på svenska 3.10.2018 kl. 18.45
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner har tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna att bygga den så kallade Östbanan. Gruppen samlades för första gången onsdagen den 3 oktober 2018. Uppdraget är att reda ut möjligheten att dra järnvägen från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola. Banans sträckning kan fortsättas över gränsen och vidare till S:t Petersburg.

Trafikverket har tidigare gjort utredningar om Östbanan som i detta sammanhang med fördel kan ses över och uppdateras. Arbetsgruppen ska också bedöma de mer omfattande samhälleliga konsekvenserna av banan. Utredningen ska vara klar före årets slut.

Östbanan är vid sidan av de snabba banavsnitten Helsingfors-Tammerfors och Helsingfors-Åbo ett av de viktigaste banprojekt som för närvarande utreds i Finland.

Arbetsgruppen har företrädare för kommunikationsministeriet, Trafikverket, Södra Karelens förbund, Södra Savolax landskapsförbund, Kajanalands förbund, Kymmenedalens förbund, Norra Karelens landskapsförbund, Norra Savolax förbund, Nylands förbund, Kouvola stad och Borgå stad.

Ytterligare information:
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, Twitter @LindstromSabina