Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 9.06 | Publicerad på svenska 22.9.2023 kl. 12.40
Pressmeddelande
.
Radiomast mot en blå himmel. (Bild: Ira Niva / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan. Utlåtanden kan lämnas fram till den 6 oktober 2023.

Frekvensförordningen ändras eftersom Rundradions förvaltningsråd har beslutat att lägga ner FM-sändningarna i fråga om kanalen Yle Puhe. På grund av beslutet bör det riksomfattande radionät som reserverats för Yle Puhe frigöras för andra radiooperatörer.

Genom frekvensförordningen har det reserverats fem riksomfattande, ett delriksomfattande och två regionala och lokala radionät för Rundradion för skötseln av uppdraget att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. I fråga om Yle Puhe frigörs ett riksomfattande radionät. Det föreslås inga ändringar i de övriga radionät som reserverats för Rundradion.

Transport- och kommunikationsverket kommer att starta en utlysning för programkoncessioner för radio när nätet har frigjorts. Som det ser ut nu kommer koncessionerna för utlysning i början av 2024.

Vad händer härnäst?

Förordningen avses träda i kraft den 8 januari 2024.

Utlåtanden om förordningsutkastet kan lämnas  fram till den 6 oktober 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagändringen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi 0295 342 532