Öppna data i fokus

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2015 13.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Jorden och människor (Bild: Rodeo)
Jorden och människor (Bild: Rodeo)

Möjligheterna att öppna information och nyttan av detta står i fokus under den nordiska veckan för öppna data, som inleds fredagen den 29 maj. Från Kommunikationsministeriets förvaltningsområde deltar Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket i evenemanget.

Under den nordiska veckan för öppna data (29.5-7.6.2015) behandlas de möjligheter som öppna data erbjuder, bland annat när det gäller att främja affärsverksamhet, informationsförmedling och demokrati. Under veckan kan publiken välja mellan flera öppna seminarier och andra evenemang.

Måndagens tema är Öppna data och affärsverksamhet. Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket deltar under temadagen med ett gemensamt presentationsbås där experter berättar om hur ämbetsverken arbetar med öppna data.

Tisdag förmiddag står en översikt av My data (mina data) på programmet. Då presenteras bland annat åtgärderna efter kommunikationsministeriets allmänna översikt av My Data, som publicerades i september 2014, och hur utnyttjandet av My data framskrider. På tisdag publiceras också den engelskspråkiga versionen av översikten. Den kommer att sättas ut på ministeriets webbplats.

Betydelsen av öppna data i samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen har stärkts. Målet är att datamaterial som bekostats med offentliga medel (öppna data) ska kunna utnyttjas av medborgare, företag och andra organisationer. Med öppna datalager kan man också skapa ny affärsverksamhet och göra den offentliga sektorns verksamhet effektivare.

Den nordiska veckan för öppna data är den första i sitt slag. De som står bakom veckans evenemang i Danmark, Sverige, Norge och Island är myndigheter, forskningsinstitut och medborgarorganisationer som främjar digitaliseringen.

I Finland arrangeras veckan för öppna data av Open Knowledge Finland OKF och Programmet för öppen information i samarbete med den offentliga förvaltningen och aktörer inom branschen.