Nytt principbeslut om trafiksäkerheten tar form

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2016 15.47 | Publicerad på svenska 15.11.2016 kl. 16.00
Nyhet
Bild:Rodeo
Bild:Rodeo

Kommunikationsministeriet bereder ett nytt principbeslut för att förbättra trafiksäkerheten. Utkastet till statsrådets principbeslut har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 28 november 2016. Det gällande principbeslutet är från år 2012.

I det nya principbeslutet beaktas hur digitalisering, robotik och automatisering inverkar på vägtrafiken och vägtrafiksäkerheten. De föreslagna målen och metoderna i principbeslutet är i linje med regeringens spetsprojekt.

- Jag ser fram emot att andra ministerier aktivt för fram fräscha förslag om vad deras förvaltningsområden kan göra för att öka trafiksäkerheten, säger kommunikationsminister Anne Berner entusiastiskt om remissen.

Förslaget till principbeslut består av sju helheter som alla påverkar säkerheten i vägtrafiken. De handlar bland annat om att förtydliga trafikreglerna, att effektivisera tillssynen, att ta i bruk allt säkrare fordon, att modernisera systemet med körundervisning samt att minska rattfylleri och andra faktorer som inverkar på förarens prestationsförmåga.