Ministeriet ber VR lämna ytterligare information om stoppet i fjärrtågtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2024 17.39 | Publicerad på svenska 16.2.2024 kl. 10.09
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne. (Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet och statsrådets kansli, som ansvarar för VR Groups ägarstyrning, har begärt ytterligare information av VR Group om orsakerna till det omfattande stoppet i fjärrtrafiken.

VR Group ställde in all fjärrtågtrafik tisdagen den 13 februari och på onsdagen var en del tågturer fortfarande inställda. Det viktigaste är att få tågtrafiken att fungera normalt. Orsakerna som ledde till stoppet i fjärrtågtrafiken ska utredas ingående.

Trafikledsverket har lämnat kommunikationsministeriet en utredning om den banskada som påverkade indragningsbeslutet. Trafikledsverket svarar för bannätet och underhållet av det.

– Skadan lokaliserades och reparationsarbetena påbörjades genast när Trafikledsverket hade fått information av VR om den skadade materielen och banan, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Bannätet inspekterades ingående natten mellan den 12 och den 13 februari. Vid midnatt upptäcktes en betydande rälsskada nära Kouvola på banavsnittet Mankala-Niinimäki. Det här är en typisk skada som uppkommer när lokomotivhjulen ”glider”.

Reparationen av banskadan har inletts och banan är redan nu i begränsat trafikerbart skick. På platsen råder hastighetsbegränsning som möjliggör säker trafik vid passage förbi skadeplatsen.

– Vi förutsätter att det görs en grundlig utredning av hela denna exceptionella händelsekedja. Hur skadorna uppstod, varför de är så här omfattande, hur de i själva verket påverkade säkerheten och varför de medförde ett så betydande stopp i tågtrafiken. Det är nödvändigt att förhindra liknande händelser i framtiden. De som ska resa måste kunna lita på tågtrafikens funktion och säkerhet, säger minister Ranne.

Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket fortsätter bland annat att utreda orsakerna till skadan tillsammans med VR Group. VR Group ombeds lämna ytterligare information så att en ingående helhetsbild av händelsen kan fås.

Mer information:

Emil Asp, enhetsdirektör, kommunikationsråd, tfn 0295 342 498, [email protected]

Maija Ahokas, enhetsdirektör, regeringsråd, tfn 0295 342 390, [email protected]