Minister Ranne: Planeringen av Flygbanan framskrider med ekonomisk effektivitet som utgångspunkt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2024 10.40 | Publicerad på svenska 11.3.2024 kl. 10.47
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo/Statsrådets kansli)

Namnet på Finlandsbanan Ab ändras och bolaget fortsätter sin verksamhet som Flygbanan Ab. Bolaget har till uppgift att planera en flygplatsbana från Böle via Helsingfors-Vanda flygplats till Kervo fram till byggberedskap.

Ändringen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. Enligt det ska regeringen driva projektet Flygbanan framåt, reservera anslag för planeringen av projektet och bereda ett beslut om genomförande av Flygbanan.

– Vid den fortsatta beredningen ska man utreda alla alternativ för ett kostnadseffektivt genomförande av projektet och identifiera de bästa tekniska lösningarna för genomförandet. Det är också viktigt att det i projektet utförs en heltäckande och kontinuerlig riskhantering och en god kostnadshantering, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Efter ändringen är statens andel av Flygbanan Ab 70 procent. Delägare i bolaget är förutom staten Helsingfors stad med en andel på 18,17 procent, Vanda stad med en andel på 9,08 procent och Lahtis stad med en andel på 2,75 procent.

De totala kostnaderna för planeringsprojektet beräknas uppgå till 25 miljoner euro och det beräknas bli klart 2028. Beslut om byggfasen av förbindelsen har inte fattats och ett eventuellt beslut om övergång till och finansiering av byggfasen kommer att fattas senare.

Ytterligare information:

Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]

 

Hållbara offentliga finanser Orpos regeringsprogram