Minister Berner: Vi bör satsa i tillgång till högklassig information

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2016 14.46 | Publicerad på svenska 14.1.2016 kl. 14.52
Nyhet

Genom att utnyttja information kan vi skapa mervärde för samhället, och därför måste vi säkerställa tillgången till och förutsättningarna för användning av information på längre sikt, sade minister Berner vid kommunikationsministeriets diskussionstillställning om uppgiftsskyddsförordningen och utnyttjandet av information.

EU:s uppgiftsskyddsförordning antogs i december 2015. Förordningen inkluderar en hög nivå för informationssäkerhet och enhetligare lagstiftning inom hela EU än tidigare.

Kommunikationsministeriet inledde tillsammans med näringslivet ett öppet diskussionsforum där man diskuterar förberedelserna inför förordningen och de möjligheter som öppnas för digital affärsverksamhet.

Regeringens spetsprojekt som syftar till att skapa tillväxtförutsättningar för digital affärsverksamhet handlar också om möjligheter och utnyttjande av dem, sade kommunikationsminister Anne Berner i sitt öppningsanförande, och gladde sig över att arbetet kommit i gång väl:

- Till exempel för massdatas del genomför vi förutom projektverksamhet även juridiska analyser och strategiska riktlinjer i samarbete med branschen. Jag hoppas att affärsverksamhetslösningar och tjänster som baserar sig på data i framtiden allt oftare skulle bygga på finländsk kompetens, och att företagen skulle kunna visa exempel på högklassig informationssäkerhet även ute i världen.

- Eftersom till exempel företagsinvesteringarna i massdataanalys beräknas göra anspråk på en tredjedel av företagens IT-utgifter är det minst sagt motiverat att även satsningarna i god dataförvaltning, transparens, kompetens, ledning och informationsskydd ligger på en hög nivå, konstaterar minister Berner.

Ett exempel på utnyttjande av information som presenterades vid tillställningen var My Data, dvs. modellen för hantering av människocentrerad data. My Data närmar sig utnyttjandet av information ur individperspektiv och individens rätt att kontrollera användningen av denna information.