Minister Berner till Singapore

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2017 10.15 | Publicerad på svenska 12.9.2017 kl. 10.17
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner besöker Singapore den 14-18 september. Under resan träffar minister Berner bland andra Singapores transportminister respektive kommunikationsminister och håller ett anförande vid ett ministermöte under Singapores internationella cybersäkerhetsvecka. Dessutom träffar hon företrädare för finländska företag verksamma Singapore.

Centrala teman under resan är digitaliserade och automatiserade transporter, minskade koldioxidutsläpp inom trafik- och transportsektorn samt utvecklingen av 5G-nät.

- Det blir särskilt intressant att få höra om Singapores erfarenheter av utvecklingen av 5G-tekniken, och jag tror att det är ett ämne där vi har mycket att ge varandra. Vad gäller utvecklingen på området i Finland har vi anvisat frekvenser för testbruk för olika typer av aktörer: små och stora, nationella och internationella. Detta vill vi framföra som vårt budskap även nu, konstaterar minister Berner.

Med Singapores transportminister Khaw Boon Wan ska minister Berner dryfta konceptet mobilitet som en tjänst samt intelligent maritim teknik. Under mötet med kommunikationsminister Yaacob Ibrahim diskuteras även cybersäkerheten.

Tema för mötet med biträdande ministrarna Janil Puthucheary och Chee Hong Tat är smarta städer.

I ministermötet under den nationella cybersäkerhetveckan i Singapore deltar ca 20 ministrar och höga tjänstemän med ansvar för cybersäkerheten i ASEAN-länderna, USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. I sitt anförande belyser minister Berner cybersäkerheten till exempel genom att ta upp frågan om digitala transporttjänster.

Utöver detta deltar minister Berner i en paneldebatt med fokus på framtidens transporter arrangerad av Helsingfors stad. I panelen representeras Singapores statsförvaltning av Chan Cheow Hoe, biträdande generaldirektör för den statliga teknikmyndigheten GovTech. Avslutningsvis håller Berner ett tal vid partnermötet inför uppstartsevenemanget Slush Singapore.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn +358 40 837 8794