Lindén vill öka mängden öppna bredbandsnätverk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2010 9.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att medborgarna borde erbjudas flera öppna och avgiftsfria bredbandsanslutningar som fungerar på allmänna platser.

Detta skulle öka användandet och utbudet av elektroniska tjänster och påskynda utvecklingen av informationssamhället. Ett av målen för informationssamhällspolitiken borde vara att öka mängden öppna nätverk.

Lindén talade om ämnet i samband med invigningen av Intels och Nokias gemensamma forskningscenter i Uleåborg den 24 augusti.

Enligt Lindén är bredbandsnätverket Pan-Oulu, som är öppet och gratis för alla i Uleåborg, en användbar modell också för övriga Finland. Nätverket har över 1200 stödstationer. Det krävs varken användarnamn eller registrering för att kunna använda tjänsten.

- Nätverket i Uleåborg är ett bra exempel på hur man kan skapa nya tjänster åt medborgarna och locka nya företag till området. Samtidigt fungerar det trådlösa nätverket som ett slags levande laboratorium där nya applikationer testas, konstaterar Lindén.

Finland är tack vare sin radiospektrumpolitik enligt Lindén en mycket lämplig plats för forskning i och utveckling av trådlösa nätverk.

- De frekvenser, t.ex. det värdefulla området kring 800 megahertz, som blev lediga i och med att de analoga TV-sändningarna upphörde, har anvisats mobil kommunikation. Därtill har ostörda frekvenser reserverats uttryckligen för forskning, sa Lindén.

Minister Lindén hoppas att det skulle gå att nå en omfattande internationell överenskommelse om hur frekvenser runt 800 megahertz skall användas. Beslut om hur det s.k. frekvensöverskottet skall utnyttjas är aktuellt i flera länder, påminde Lindén.

Lindén konstaterade att statsmakten och kommunikationsministeriet ger sitt stöd åt företags gemensamma forskningsprojekt. Enligt Lindén vill statsmakten genom sitt agerande göra motsvarande projekt vanligare.

Forsknings- och innovationscentret för internet (CIE) som fungerar i samband med universitetet i Uleåborg är en utmärkt utgångspunkt för samarbetet mellan Intel och Nokia. I Uleåborg finns gediget internationellt kunnande och bevis på kunskap inom ICT, konstaterade Lindén.

Tilläggsuppgifter
specialmedarbetare Anna Anttinen, tel. 09 160 28324

Suvi Lindén