Lätta elfordon blir lagliga vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.10 | Publicerad på svenska 30.12.2015 kl. 14.14
Pressmeddelande

Lätta elfordon och anordningar som stöder förflyttning till fots blir den 1 januari 2016 lagliga fordon i vägtrafiken. Med lätta elfordon och anordningar som stöder förflyttning till fots avses exempelvis så kallade seniorskotrar och självbalanserande en- eller flerhjuliga fordon för persontransport. Också eldrivna cyklar tillåts ha mer effektiva motorer än tidigare. Användningen av anordningarna kräver inte körkort, registrering eller besiktning.

Lätta anordningar vars största hastighet är högst 15 km/h jämställs i trafikreglerna med sparkstöttingar och rullskridskor, dvs. trafikreglerna för fotgängare tillämpas på dem.

Hittills är det endast personer med funktionsnedsättning som haft tillstånd att använda anordningar som stöder eller ersätter förflyttning till fots. Denna begränsning har nu slopats.

Större, lätta elfordon vars största hastighet är högst 25 km/h får användas med stöd av trafikreglerna för cyklister, men självbalanserande fordon, såsom Segway-fordon, får användas också på trottoarer, förutsatt att de inte framförs snabbare än i gångfart.

Liksom i fråga om cyklar måste de större anordningarna ha bland annat reflektorer och en ljudsignalanordning. Användarna ska på samma sätt som cyklister också använda hjälm.

Samtidigt ändrades även strafflagen så att bestämmelserna om trafikfylleri i fortsättningen utöver cyklar omfattar även motoriserade cyklar och lätta elfordon.

Riksdagen kräver att regeringen följer hur bestämmelserna om användning av förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och lätta elfordon fungerar och hur de påverkar trafiksäkerheten, samt att regeringen vid behov vidtar åtgärder för att trygga trafiksäkerheten.

Regeringen föreslog att lagen skulle stadfästas och godkände de därmed anknutna förordningarna den 30 december.

Ytterligare information

Maria Rautavirta, överingenjör, tfn 0295 34 2564