Kommunikationsministeriet inleder ett försök med robotbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2014 12.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet bereder en ändring av vägtrafiklagen som gör det möjligt för förarfria bilar att trafikera ett begränsat område i den allmänna vägtrafiken. Detta är en försökslag som gäller i fem år och träder enligt planerna i kraft vid årsskiftet.

Testningen av robotbilar avses vara tillståndspliktig inom områden som Trafiksäkerhetsverket Trafi definierar. Försöken och testerna med robotbilar föreslås bli genomförda inom tidsmässigt och regionalt begränsade områden i den allmänna vägtrafiken.

- Robotiseringen håller på att bli en stor förändrande kraft i trafiken. Det lönar sig för Finland att vara med i utvecklingen från början. Genom försöket får vi mycket viktig information om vilka juridiska aspekter och trafiksäkerhetsfrågor som ska beaktas i en eventuell permanent lag om ärendet, säger trafik- och kommunminister Henna Virkkunen.

Utvecklingen av fordonsutrustning som assisterar föraren är i dag mycket intensiv. Hos de stora europeiska biltillverkarna pågår betydande projekt som gäller automatisering av fordon. Man förutspår att automatiseringen av fordon kommer att ha avsevärda effekter på företagsekonomin och säkerheten. Målet med automatiseringen är på lång sikt en bil som fungerar i vägtrafiken helt utan förare.

De utvecklings- och försöksprojekt som pågår i Europa i dag kan vad vår lagstiftning beträffar genomföras i Finlands vägtrafik. Likaså kan Googles automatiska bil som redan länge har använts i USA utnyttjas i Finland.

Ytterligare information:

Laura Rissanen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304