KM om budgetförslaget: 25 miljoner euro för lite för järnvägarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2011 16.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Finansministeriets förslag till budget för kommunikationsministeriet för år 2012 följer i huvudsak ministeriets eget förslag. - I finansministeriets förslag ingår emellertid inte det avtalade tillskottet om 35 miljoner euro för underhåll av bannätet som man kom fram till under regeringsförhandlingarna. Tillskottet enligt förslaget går endast på 10 miljoner euro, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

- VR har genomfört satsningar för att höja säkerheten och göra tidtabellerna pålitligare. Staten måste också göra sitt för att bantrafiken ska löpa smidigt. På ca femton procent av bannätet, vilket motsvarar totalt 800 kilometer, är man tvungen att hålla lägre hastigheter på grund av banans dåliga skick. Många av de förseningar som drabbat fjärrtrafiken på senaste tid beror på att infrastrukturen gradvis har försämrats över åren. Jag kommer att se till att det som står i regeringsprogrammet iakttas, försäkrar minister Kyllönen.

- Jag tycker också att det är viktigt att statsbidraget till enskilda vägar hålls på samma nivå som i år, alltså 23 miljoner euro. Bidraget är särskilt viktigt i Östra och Norra Finland, som båda har en stor jord- och skogsbrukssektor. FM:s förslag är 13 miljoner euro. De planerade projekten för utveckling av nya trafikleder beaktas däremot väl i finansministeriets budgetförslag, konstaterar Kyllönen.

Byggandet av ett landsomfattande bredbandsnät fortsätter. Ministeriet föreslår ett bidrag om 11 miljoner euro för genomförande av bredbandsprojekt i glesbygden.

- Bredbandsprojektet främjar sysselsättningen och underlättar boendet på landsbygden. - Vi gör en utvärdering av projektets framsteg denna höst och utför justeringar vid behov, säger bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Totalt har FM skurit bort 41 miljoner euro ur kommunikationsministeriets budgetförslag.