Finavias ägarstrategi undertecknad

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2011 13.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anu Vehviläinen har den 10 mars 2011 undertecknat Finavia Abp:s ägarstrategi. Bolagets ägarstrategi fastställer och kompletterar principerna i flygplatsnätslagen med ministeriets riktlinjer för ägarstyrningen. I ägarstrategin betonas Finavia Abp:s ställning som ett statligt bolag med en specialuppgift. Bolaget har en central roll som upprätthållare och utvecklare av Finlands system med flygplatser och flygtrafiktjänster.

I strategin har man samlat de centrala riktlinjer som kommunikationsministeriet har gett om serviceförväntningarna på bolaget, om affärsverksamheten och om genomförandet av annan ägarpolitik i bolaget.

Mer information:

Mika Mäkilä, chef för affärsverksamhetsenheten , tfn 09 160 28 475, 040 595 6068

Anu Vehviläinen