En ny miljöstrategi för trafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2013 12.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet
Ruuhkaa moottoritiellä (Kuva.Rodeo)
Ruuhkaa moottoritiellä (Kuva.Rodeo)

Kommunikationsministeriet vill med den nya miljöstrategin för trafiken uppnå en hållbar och tekniskt framstegsvänlig trafik. Metoderna är koncentrerade på utsläppssnål fordonsteknologi och alternativa drivkrafter, men också på ändrade trafikvanor bland medborgarna.

Miljöstrategin för trafiken 2013-2020 fastställer de viktigaste målen och riktlinjerna i miljöarbetet vid kommunikationsministeriet och dess förvaltningsområde när det gäller alla trafikformer. Miljöstrategin innehåller också en uppdatering av ministeriets klimatpolitiska program (ILPO).

I miljöstrategin för trafiken söker vi lösningar på tre miljöproblem som är förknippade med trafiken och där trafikens andel är särskilt stor eller där utvecklingen har gått i fel riktning.

De mest centrala utmaningarna ligger i att dämpa klimatförändringen, minska de hälsoproblem som trafiken orsakar och skydda Östersjön.

Miljöåtgärderna i trafiken riktas särskilt mot vägtrafiken, eftersom uppnåendet av målen här till största delen vilar i inhemska händer. Dessutom är vägtrafikens andel av utsläppen, och därmed också möjligheterna att minska dem, störst.

Beträffande flyg- och sjötrafiken bestäms målen och metoderna för en minskning av växthusgasutsläpp i huvudsak under internationella förhandlingar. Järnvägstrafikens andel av växthusgasutsläppen är liten i förhållande till de övriga trafikformerna.