Begränsningar i busstrafiken på servicevägen vid Saima kanal

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 16.16 | Publicerad på svenska 14.12.2017 kl. 16.18
Pressmeddelande

Vice transportminister Sergej Aristov har bekräftat tidigare uppgifter om att Rysslands transportministerium har beslutat att under tiden 11.12.2017-31.3.2018 begränsa busstrafiken på servicevägen vid Saima kanal. Ärendet diskuterades när den transportarbetsgrupp som lyder under den ekonomiska samarbetskomissionen mellan Finland och Ryssland sammanträdde i Helsingfors den 14 december. Servicevägen på arrendeområdet på den ryska sidan av gränsen används förutom av servicetrafiken till kanalen också för internationell trafik.

Begränsningen omfattar alla transporter som bedrivs med buss, även internationell linjetrafik. Begränsningen gäller busstrafik från Finland till Ryssland och vice versa.

Medan begränsningen gäller är det meningen att trafiken vid Brusnitsnoje gränsstation ska ta en omväg via gränsstationerna i Torfjanovka och Svetogorsk.

Beslutet om att begränsa trafiken orsakar åtgärder även på den finska sidan om gränsen. Busstrafiken dirigeras så att den i stället för gränsstationen i Nuijamaa löper via Imatra eller Vaalimaa.

Enligt Aristov följer Rysslands transportministerium upp effekterna av begränsningen och kan vid behov se över beslutet. Rysslands transportministerium uppger att busstrafiken begränsas för att trygga trafiksäkerheten.

Ytterligare information:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 050 594 2679

Seppo Kykkänen, byråchef 040 015 2868